Spiritualiteit |Het oog van het hart

Het oog van het hart

Het oog van het hart staat in verbinding met de cosmos; het idee, het gevoel wordt geboren als een klein zaadje in het hart. Het straalt naar boven en komt in contact met de ziel van het ongeboren kind. Het zoekt contact en voelt de geborgenheid en wil dat het met liefde en zorg omringd wordt. De energie en de warmte van boven maken een plaatsje klaar waar het kind zich geborgen en beschermd voelt. Het gevoel van de vrouw ontwikkelt zich zoals een foetus in de moederschoot zich ontwikkelt. Het nestelt zich in en koestert zich in de warmte van de uitstralende liefde. Van bovenaf wordt toegezien, in verwondering over het groeiproces. Het kind blijft kritisch en zoekt en wikt. Binnenin zit alles op zín plek en wie heeft de moed het vertrouwde nest te verlaten ? Na 9 maanden gaat het grote avontuur beginnen. De navelstreng met de moeder, maar ook met cosmos wordt verbroken. Wat blijft is herinnering en als de herinnering verdwaalt, is er alleen nog heimwee.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>