Spiritualiteit |Het oog van de naald

Het oog van de naald

Het oog van de naald is altijd het moeilijkste moment als je eindelijk het begin van je draad hebt gevonden. Het is al moeilijk om de draad die je van boven aangereikt wordt te zien en ook daadwerkelijk te pakken. Als je eenmaal het allereerste begin hebt gevonden en het begin hebt gemaakt, komen alle levensdraadjes bij elkaar en wordt je levenspatroon geweven. Soms heeft het groeiproces veel tijd nodig, maar tijd is ook tijdloos. Als je alleen maar afwacht en hoopt op dingen die je toevallen, kan het ook nog gebeuren dat je misgrijpt. Ook dat hoort erbij. Alle draadjes kunnen het verhaal van je leven bij elkaar brengen tot een vast patroon. Helaas niet altijd, of bijna nooit leesbaar of begrijpelijk. Zoals een scarabee zijn tijd afwacht, totdat het moment is aangebroken om te voorschijn te komen, zo zal ook jij leren wat er in jouw boek door jezelf wordt geschreven en zal het mettertijd voor jou een open boek worden. Leer de taal van je hart en onze taal van liefde en het zal je geopenbaard worden.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>