Spiritualiteit |Harp des Levens

Harp des Levens

Het is gegeven dat het bespelen van de harp des levens een moeilijke snaar raakt. Niet iedereen is bedreven om aan het levensinstrument die tonen te laten ontsnappen die prettig in het gehoor liggen. Veel oefening is nodig om er grip op te krijgen; de juiste houding te zoeken om de lieflijke klanken te laten ontklinken.

De snaren moeten gestemd worden naarmate men de zuiverheid wil opvoeren. Wanklanken ontsnappen ook aan de harp des levens.

Tracht  het instrument naar je hand te zetten en de hemelse klanken zullen uit de harp naar buiten kunnen komen. Iedere lieflijke trilling is een noot in jouw levensmuziekstuk, in jouw persoonlijke compositie.


  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>