Spiritualiteit |Gesloten Levensboek

Gesloten Levensboek

Het boek van het leven is een geheim voor iedereen die het tot zich moet nemen. Iedere bladzijde bevat levensgeheimen die doorgrond dienen te worden. Het kind wordt geboren met de kennis van het leven, in de schoot ontkiemt. Het boek valt dicht bij de geboorte en kan slechts door het kind zelf weer geopend worden.

De beschermengelen beschermen het kind met zijn of haar levenstaak. Het geheugen en de herinnering liggen diep verscholen in het binnenste. Ga op zoek naar de sleutel van jouw levensboek en probeer jouw taak en opdracht te herinneren en te vertalen naar jouw tijd en kunde.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>