Spiritualiteit |Krachtsymbool

Krachtsymbool

De kracht van de mens kan allerlei gedaantes hebben. Het krachtsymbool kan onzichtbaar zijn, maar ook de vorm van een dier krijgen. Kijk naar het symbool en de kracht van het dier en maak het deel uit van je wezen. Zoals indianen, sjamanen en vele andere volkeren één zijn met de natuur en natuurwezens, zo kan óók jij een krachtverbinding leggen met wezens uit jouw omringende werelden.

In ieder mens schuilen eigenschappen, sterke en zwakke kanten, die gespiegeld kunnen worden aan de dierenwereld. Alles is één, mens en dier, ja alle levensvormen komen voort en gaan naar een totale éénheid van al wat is.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>