Spiritualiteit |Spelende Kinderen

Spelende Kinderen

Het leven zit overal om jullie heen; het zit in bloemen en bladeren en laat ze meebuigen met het moment. Zoals de kinderen nog onbekommerd kunnen spelen, zo zou het voor alle kinderen moeten zijn. Helaas is dit geluk niet voor allen weggelegd; maar een kind is goud van binnen. Zoals de kern binnen in de bloem alle wijsheid in zich draagt, zo zit schoonheid en wijsheid in het kind, ook in het kind in jou. Koester het kind in jezelf en laat het spelen en genieten en omhul het met liefde, zachte woorden en tederheid. Het kind in ieder van ons mag gekoesterd en gehoord worden. Geef het kind in jezelf de ruimte om te spelen.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>