Spiritualiteit |Vertrouwen

Vertrouwen

Het vertrouwen wordt niet automatisch gegeven of verkregen. Iedere keer weer wordt het geraakt en moet het opnieuw vorm krijgen. Soms krijgt het vertrouwen een deuk en vaak blijft daar iets van hangen. Het litteken kan door de loop der jaren minder zichtbaar worden, maar het zit er nog steeds.

Ook het leren van vertrouwen krijgen en houden hoort bij het leerproces der aardse dingen. Het is niet erg als er situaties zijn om het vertrouwen kritisch te bekijken. Ook vertrouwen kan en mag de toets der kritiek niet onthouden worden. De keuze is nog altijd bij jullie zelf, of je het vertrouwen blijft geven en dan met dit gegeven je pad  te vervolgen.


  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>