Spiritualiteit |Het Begin

Het Begin

Het is altijd een raadsel hoe het begin wordt gemaakt. Het begin is iets ongrijpbaars en onuitputtelijk te beschouwen. Als men naar het begin der dingen kijkt komen er gedachten. Zijn gedachten dan het eerste begin of datgene wat daar weer aan vooraf ging? Het blijft een goddelijke vonk zoals het begin der dingen wordt aangeraakt. Zoals wij ieder begin proberen te begrijpen omdat het veel tot gevolg kan hebben. Het is zoals een steentje in het water wat de rimpelingen steeds verder van het begin doen gaan. Zo ziet men de rimpeling aan de rand en de ogen gaan zoekend rond tot men een begin gevonden heeft. Alleen dat begin is niet meer zichtbaar en via gedachten kan men tot dat begin terugkeren.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>