Spiritualiteit |Troost

Troost

Wat triest, wat een diep gevoel van medelijden. Ze staat met lege handen; het dierbaarste is haar ontnomen. Het kind van haar schoot is voor altijd buiten haar gezichtsveld. De diepe smart van ouders bij het verlies van hun kind is niet te beschrijven. Het kan alleen in je hart gevoeld worden en de tranen van medeleven kunnen uit je hart opwellen. Het verdriet dringt diep in de harten door en brengt daar nieuwe trillingen tot ontstaan. Trillingen waarvan je eerst het bestaan niet hebt ervaren, niet hebt geweten. Zodra deze trillingen tot rust zijn gekomen kunnen ze aangewend worden om te voelen. De aanwezigheid van het verloren kind kan hervonden worden in de rust van het hart. Een weerzien op trillingsniveau is tot stand gekomen.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>