Spiritualiteit |De Verleiding

De Verleiding

Voor iedereen staat de deur naar de verleiding op een kier. Tegen beter weten in doet men de deur steeds verder open, de verlokking lokt en men raakt onder invloed en in vervoering. Verleiding kan iedere vorm of gedaante aannemen en men moet de steun en de kracht inroepen van je betere ik, je hogere ik, om de moed te vinden je oren en ogen te sluiten, zodat je in jezelf kunt (terug)gaan op zoek naar de wezenlijke kern van het iets, van het leven, van je behoeften. De behoefte lijkt zo reŽel, doch dat is de moeilijkheid om daar de kern van te vinden, ontdaan van alle sier en opsmuk. Vraag hulp wanneer je jouw verleiding wilt ontdoen van uiterlijke schijn.

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>