Spiritualiteit |Zonnevlecht-chakra

Zonnevlecht-chakra

3e chakra : Zonnevlecht chakra

Het bevindt zich tussen de navel en het borstbeen. Dit chakra neemt de leiding over de onderliggende chakra's. Signalen zoals honger vanuit het eerste chakra en emoties uit het tweede chakra, krijgen vorm in het derde.

Het handelen, element vuur, staat centraal in dit energiegebied. Handelen komt voort uit het maken van keuzes. De dualiteit die je in het tweede chakra kon ontwikkelen, schept nu de mogelijkheid om te kiezen. In het eerste chakra stond alles nog in het teken van overleven, vanuit het tweede leren we om onderscheid te maken in wat we aangenaam vinden en wat niet.

Nu in het derde chakra maken we keuzes; die bepalen welke weg we inslaan en de handelingen die daaruit voortkomen.Keuzes worden namelijk gemaakt vanuit twee tegendelen en leiden tot een beslissing. Deze drie aspecten vormen de punten van de driehoek.

Dankzij de bewustwording van dit chakra, is groei naar volwassenheid in de puberteit mogelijk. Leren voor onszelf op te komen.

Kleur : Geel met paars

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>