Spiritualiteit |Hart-chakra

Hart-chakra

4e chakra : Hart-chakra

Het bewustzijn van het vierde chakra staat in het teken van subtielere emoties, zoals liefde, respect en mededogen. In het 1e chakra is de basis gelegd voor overlevingskracht, in het 2e het leggen van contacten en in het 3e chakra voor de ontwikkeling van het ik-bewustzijn.
Het 4e voegt een onmisbaar levensgebied toe; het liefhebben met hart en ziel, tussen mens en medemens, mens en dier en tussen bevolkingsgroepen onderling. Liefde is het hart van alles.

Het kenmerk van het element Lucht is, dat lucht zich in alle richtingen kan bewegen. (Stenen zijn onbeweeglijk (1e), water (2e) stroomt, vuur (3e) vlamt omhoog en moet worden gevoed. Warmte brengt lucht (4e) in beweging (atmosfeer, ademsfeer).

In dit chakra voelen we ons kwetsbaar, omdat liefhebben ook lijden tot gevolg kan hebben. We noemen niet voor niets "lief en leed" in één adem.

Kleur : groen met goud

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>