Spiritualiteit |Voorhoofd-chakra

Voorhoofd-chakra

6e chakra : Voorhoofd-chakra

De eerste vijf chakra's zijn verbonden met de elementen (aarde, water, vuur, lucht en ruimte).

Vanaf het 6e chakra wordt de koppeling met de elementen losgelaten. Daarna vinden namelijk geen stoffelijke maar geestelijke processen plaats. Vanuit het 6e chakra wordt geestelijke groei geleid.
Dit energiecentrum is dan ook niet verbonden met spieren of een zintuig, maar met geestkracht.

De plaats voor het 6e chakra is het voorhoofd, de plaats van het derde oog, een aanduiding voor helderziendheid, ook wel het zesde zintuig genoemd. Denken is het vormen van woorden en beelden in ons hoofd. Woorden zijn symbolen die gevoelens en ideeŽn vormgeven. Hierdoor zijn we in staat om uitdrukking te geven aan datgene wat er in ons omgaat. Niet helder waarnemen wordt bijv veroorzaakt doordat we ons verleden in het heden projecteren. We reageren dan in huidige situaties alsof het om vroegere ervaringen gaat.

Kleur : indigo

  <-- Vorige
Overzicht
<% end if %> <% rsSchilderij.Close() Set rsSchilderij = Nothing %>